Օժանդակում

ՍիստրոՏեխ–ի կողմից մշակված ծրագրային ապահովումը ուղեկցվում է 15 օրվա անվճար տեխնիկական օժանդակումով` հաշված աշխատանքի հանձնման պահից: Հետագա տեխնիկական օժանդակումը հասանելի է մեր Համակարգչային Ծրագրի Օժանդակման պայմանագրի համաձայն:

ՍիստրոՏեխ–ի կողմից Հայաստանում տեղակայված Sage ERP Accpac լուծումների տեխնիկական օժանդակումը նույնպես հասանելի է մեր տարեկան Համակարգչային Ծրագրի Օժանդակման պայմանագրի համաձայն:

Օժանդակման հայտերն ընդունվում են այստեղ: