Վաճառք

Գրեք sales@systrotech.am, եթե Ձեզ անհրաժեշտ է գործնական առաջարկություն`

  • Sage ERP Accpac–ի համար Add–On ծրագրերի մշակման,
  • Sage ERP Accpac–ի և Sage CRM–ի ուսուցման և գործարկման համար,
  • Sage ERP Accpac Խորհրդատվական Ծառայություններ ERP–ի և Sage CRM–ի համար,
  • Կարիքների վերլուծություն ERP–ի և Sage CRM–ի համար,
  • Պատվերով Ծրագրերի Մշակում ERP–ի և CRM–ի համար:

Հեռախոս` +374 10 209856