Վերապահում

Սույն վեբ–կայքում ներկայացված տեղեկությունները կարող են պարունակել վրիպումներ կամ տպագրական սխալներ: Տեղեկությունները կարող են փոփոխվել կամ նորացվել առանց հայտարարության: Սույն վեբ–կայքը իրենից չի ներկայացնում գործնական առաջարկ կամ պայմանագիր:

ՍիստրոՏեխ ՍՊ Ընկերությունը որևէ կերպ չի ներկայացնում այլ վեբ–կայքեր, որոնք Դուք կարող եք այցելել այս վեբ–կայքից: Երբ Դուք այցելում եք որևէ այլ վեբ–կայք, հաշվի առեք որ այն անկախ է ՍիստրոՏեխ ՍՊ Ընկերությունից և ՍիստրոՏեխ ՍՊ Ընկերությունը չի վերահսկում այդ վեբ–կայքի պարունակությունը: Ի լրումն, հղումը դեպի այլ վեբ–կայք չի նշանակում, որ ՍիստրոՏեխ ՍՊ Ընկերությունը համաձայն է, կամ ընդունում է որևէ պատասխանատվություն, այդ վեբ–կայքի պարունակության կամ օգտագործման, կամ այդ վեբ–կայքում ներկայացված արտադրանքի կամ ծառայությունների վերաբերյալ:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՍԻՍՏՐՈՏԵԽ ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻ ԿՐԵԼՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՈՉ ՄԻ ԿՈՂՄԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՅՍ ՎԵԲ–ԿԱՅՔԻ ԿԱՄ ԱՅՍ ՎԵԲ–ԿԱՅՔԻՑ ՀՂՎԱԾ ԱՅԼ ՎԵԲ–ԿԱՅՔԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՈՐԵՎԷ ԿՈՂՄԻ ՀԱՍՑՎԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՀԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ, ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԿՈՐՑՐԱԾ ՇԱՀՈՒՅԹ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԱՅԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԲԱՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ՄԵՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՐԵՆ ԶԳՈՒՇԱՑՎԱԾ ԵՆՔ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:

Սույն վեբ–կայքում պարունակվող հայտարարությունները, կապված ՍիստրոՏեխ ՍՊ Ընկերության հեռանկարների հետ, կանխատեսումներ են: Չկա որևէ երաշխիք, որ փաստացի արդյունքները ձեռք կբերվեն, և էապես չեն տարբերվի սույն վեբ–կայքում կանխատեսածից: Արդյունքների էական տարբերություն առաջացնող կարևոր գործոններից մեկը հաճախորդների պահանջներն են:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՒՅՆ ՎԵԲ–ԿԱՅՔՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է "ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ" ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ, ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԿԱՄ ՎԱՃԱՌՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՄ ՉՎՆԱՍԵԼՈՒ: ՈՐՈՇ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ, ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՎԵՐՈՀԻՇՅԱԼ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ՉԿԻՐԱՌՎԵԼ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ: