Հեղինակային իրավունքի ազդ

© Copyright 2003-2019 ՍիստրոՏեխ. All rights reserved.

Սույն վեբ–կայքում ներկայացված ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի գրաֆիկական պատկեր կամ այլ նյութ չի կարող պատճենահանվել, բազմացվել, թարգմանվել, լուսանկարվել կամ այլ կերպ կրկնօրինակվել ցանկացած միջավայրի վրա առանց ՍիստրոՏեխ ՍՊ Ընկերության գրավոր համաձայնության:

Սույն վեբ–կայքում նշված Sage Software անվանումը, Sage Software պատկերանիշերը և Sage Software ապրանքների և ծառայությունների անվանումները գրանցված ապրանքանիշերի կամ ապրանքանիշերի կարգավիճակով պատկանում են Sage Software, Inc. –ին կամ նրա ստորադասերին: Օգտագործված են թույլատրությամբ:

Բոլոր այլ ապրանքանիշները համապատասխան սեփականատերերի սեփականությունն են: